The School - jazyková škola

Vedle možnosti připojit se do stávajících kurzů (detailní nabídka na dotaz), které navazují na minulý školní rok či minulé pololetí, nabízíme zájemcům pro 1. a 2. pololetí školního roku 2021/22 následující veřejné docházkové kurzy*:

 

AJ pro úplné začátečníky (English for Complete Beginners) ... stále evidujeme volná místa

AJ pro začátečníky (English for [False] Beginners) ... stále evidujeme volná místa

AJ pro mírně pokročilé (Pre-Intermediate English Course) ... stále evidujeme volná místa

AJ pro středně pokročilé (Intermediate English Course) ... stále evidujeme volná místa

Příprava na FCE (FCE Preparation Course) ... stále evidujeme volná místa

Individuální kurzy AJ s rodilými mluvčími (one-on-one English courses with native speakers)

 

ŠJ - všechny úrovně dle poptávky (Spanish of all levels, according to demand)

NJ - všechny úrovně dle poptávky (German of all levels, according to demand)

FJ - všechny úrovně dle poptávky (French of all levels, according to demand)

RJ - všechny úrovně dle poptávky (Russian of all levels, according to demand)

ČJ - všechny úrovně dle poptávky (Czech of all levels, according to demand)

 

Pro bližší informace k jednotlivým kurzům nás prosím neváhejte ihned kontaktovat

 

*Další kurzy všech jazyků a úrovní budou otevřeny operativně v průběhu semestru na základě poptávky veřejnosti.

*Nabízené kurzy budou otevřeny pouze v případě naplnění minimálního počtu studentů.

*Změna v nabídce kurzů vyhrazena.