The School - jazyková škola

Výuka angličtiny, češtiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny, němčiny, maďarštiny a ruštiny:

» Firemní a soukromá výuka na Vaší či jiné, pro Vás příhodné adrese

– Vy, případně Vaši zaměstnanci, takto ušetříte nezanedbatelné množství drahocenného času, který můžete věnovat plnění pracovních povinností, získávání finančních prostředků nebo volnočasovým aktivitám.

» Skupinová výuka

– max. počet 6 studentů v kurzu poskytuje dostatečný prostor pro každého jednotlivce k aktivní účasti na průběhu vyučování a k efektivnímu procvičení probírané látky. Tento počet je současně dostačující pro realizace skupinových konverzací, jež dávají jednotlivci příležitost aplikovat nové jazykové vědomosti a rozvíjet komunikativní dovednosti.

» Individuální výuka

– nezpochybnitelnou výhodou individuálních hodin je možnost maximálního přizpůsobení potřebám, možnostem a charakteristice studenta/studentky. Díky tomu lze ušít na míru metodický přístup, tempo a intenzitu výuky, tématické okruhy, učební materiály, časový plán, cíle, testovací metody a další.

» Skupiny a jednotlivci všech úrovní

– absolutní začátečníci, falešní začátečníci, mírně, středně až pokročilí studenti.

» Kurzy online (přes skypeTM nebo MSN Messenger)

– novinka pro všechny lidi planety aneb ať jste z New Jersey, nebo Nového Jičína, můžeme se učit spolu. Internet nám dává jedinečnou možnost realizovat výuku jazyka bez nutnosti fyzického kontaktu, a tím nám poskytuje ještě větší časovou flexibilitu (hodiny lze domlouvat a posouvat v širším časovém pásmu a v kratším předstihu), časové úspory (není třeba se ani přesouvat do zasedací místnosti nebo chodit otevírat dveře Vašemu učiteli, hodiny probíhají z Vaší kanceláře, domácí pracovny, obýváku, kuchyně nebo od žehlícího prkna) a s tím vším spojené úspory finanční. Pro bližší kontakt ovšem doporučuji pořízení webové kamery, která skrze zapojení více smyslů usnadní komunikaci a zvýší tak efektivitu výuky.

» Obecná a obchodní angličtina/čeština

– kurzy mohou být zaměřeny na jazyk používaný jak v každodenních životních situacích, tak v oblasti práce a obchodu. V každém případě se vždy usiluje o ideální výběr relevantních témat a okruhů slovní zásoby a o vyvážené a vhodné rozložení pozornosti mezi gramatikou, slovní zásobou, výslovností a plynulostí jazykového projevu. Stejná pozornost je věnována vyváženému zdokonalovaní jednotlivých jazykových dovedností – mluvení, čtení, poslech a psaní. Hlavním kritériem ovšem stále zůstávají aktuální potřeby a dlouhodobé nebo krátkodobé cíle jednotlivců a skupin.

» Angličtina v praxi

– speciální rychlokurzy angličtiny pro specifické potřeby pracovníků

v různých oblastech:

Business English, Technical English, English Correspondence, English for Emails, English for Telephoning, English for Accounting, English for Customer Care, English for Meetings, English for Marketing and Advertising, English for Human Resources, English for Presentations, English for Sales and Purchasing, English for Socializing and Small Talk

» Konverzační hodiny

– nabídka pro zájemce o zdokonalení svých   konverzačních dovedností jako je plynulost projevu, slovní zásoba a frazeologie, správná aplikace a integrace gramatických pravidel, ale i ty, kteří usilují o „pouhé“ udržení stávající úrovně („lingvistické kondice“) skrze pravidelnou konverzaci. Studenti se vždy aktivně podílejí na výběru konverzačních témat a autentických materiálů, čímž je stimulován zájem a motivace. Ty následně umocňují vynaložené úsilí a efektivitu učení.

» Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky

   PET, FCE, CAE, CPE aj.

» Příprava na státní jazykové zkoušky
» Příprava a doučovaní k maturitě
» Jednorázové jazykové konzultace
» Čeština pro cizince

– klasické a konverzační kurzy češtiny na všech úrovních na pozadí angličtiny a za použití nejlepších učebních materiálů na trhu.

» Španělština, italština, francouzština, němčina, maďarština a ruština 

 

DÉLKA HODIN:

45, 60 a 90 min., v případě intenzivních kurzů i delší výukové bloky.